Môn học Lập trình  C# (Windows Forms với C#.NET )  giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về ứng dụng Windows Application trong bộ công cụ Visual Studio .NET của Microsoft. 

Ngoài ra, môn học cung cấp những kiến thức về các điều khiển mà Windows Application hỗ trợ, đi kèm đó là các ví dụ đơn giản được mô tả cụ thể để sinh viên có thể đọc và hiểu một cách nhanh chóng nhất